BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN, NÂNG CẤP TỦ ĐIỆN

BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN, NÂNG CẤP TỦ ĐIỆN

BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN, NÂNG CẤP TỦ ĐIỆN

BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN, NÂNG CẤP TỦ ĐIỆN

BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN, NÂNG CẤP TỦ ĐIỆN
BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN, NÂNG CẤP TỦ ĐIỆN

BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN, NÂNG CẤP TỦ ĐIỆN

LẮP TỦ ĐIỆN, BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN, NÂNG CẤP TỦ ĐIỆN

Từ tủ điều khiển máy dùng hệ thống Contactor khởi động máy sao/tam giác điều khiển máy chạy theo ba cấp tốc độ:

Sang tủ điều khiển máy bằng Biến tần hạn chế dòng khởi động với vô cấp tốc độ:

http://antechvn.com/upload/files/Maintenance%20Move.mp4

Tin tức khác

Copyright © 2016 ĐIỆN AN THỊNH. Web design : NiNa Co., Ltd
backtop
Zalo
Zalo