CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN CHO CÔNG TY KẾT CẤU THÉP TOÀN CẦU USF VINA - JAPAN (UNIVERSAL STEEL FABRICATION VINA - JAPAN)

CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN CHO CÔNG TY KẾT CẤU THÉP TOÀN CẦU USF VINA - JAPAN (UNIVERSAL STEEL FABRICATION VINA - JAPAN)

CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN CHO CÔNG TY KẾT CẤU THÉP TOÀN CẦU USF VINA - JAPAN (UNIVERSAL STEEL FABRICATION VINA - JAPAN)

CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN CHO CÔNG TY KẾT CẤU THÉP TOÀN CẦU USF VINA - JAPAN (UNIVERSAL STEEL FABRICATION VINA - JAPAN)

CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN CHO CÔNG TY KẾT CẤU THÉP TOÀN CẦU USF VINA - JAPAN (UNIVERSAL STEEL FABRICATION VINA - JAPAN)
CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN CHO CÔNG TY KẾT CẤU THÉP TOÀN CẦU USF VINA - JAPAN (UNIVERSAL STEEL FABRICATION VINA - JAPAN)

CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN CHO CÔNG TY KẾT CẤU THÉP TOÀN CẦU USF VINA - JAPAN (UNIVERSAL STEEL

Phân lại tải (đi lại cable theo khu vực chịu tải) cho phù hợp với từng line sản xuất, 5S lại các tủ điện hiện có, lắp thêm thiết bị, tủ điện cho phù hợp với nhu cầu cải tiến (KAIZEN-CIP) của nhà máy USF UNIVERSAL STEEL FABRICATION VINA - JAPAN CO., LTD

KHI HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NHÀ XƯỞNG BỊ QUÁ TẢI :

CHIA PHASE, GIẢM TẢI, CÂN BẰNG PHASE LẠI HỆ THỐNG ĐIỆN :

NÂNG CẤP TỦ BÙ HẠ THẾ NHẰM ĐẢM BẢO HẸ SỐ COS PHI :

CHIA PHASE, GIẢM TẢI, CÂN BẰNG PHASE LẠI HỆ THỐNG ĐIỆN :

Để có thể chở thành nhà thầu cho USF VINA - JAPAN, chúng tôi đã phải vượt qua nhiều đối thủ lớn bằng chính năng lực của mình với phương pháp cải tiến phù hợp, tận dụng tối da những thiết bị hiện có, phân lại tải (đi lại cable theo khu vực chịu tải) cho phù hợp với từng line sản xuất, 5S lại các tủ điện hiện có, lắp thêm thiết bị, tủ điện cho phù hợp với nhu cầu cải tiến (KAIZEN-CIP) của nhà máy tiết kiệm cho USF hàng tỷ đồng, và hơn thế nữa là không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của nhà máy : nhà máy vẫn có thể hoạt động bình thường với những đơn hàng dày đặc...

Tin tức khác

Copyright © 2016 ĐIỆN AN THỊNH. Web design : NiNa Co., Ltd
backtop
Zalo
Zalo