CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG, BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNG KHO CÔNG TY DKSH VIỆT NAM

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG, BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNG KHO CÔNG TY DKSH VIỆT NAM

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG, BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNG KHO CÔNG TY DKSH VIỆT NAM

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG, BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNG KHO CÔNG TY DKSH VIỆT NAM

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG, BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNG KHO CÔNG TY DKSH VIỆT NAM
CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG, BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNG KHO CÔNG TY DKSH VIỆT NAM

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG, BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNG KHO CÔNG TY DKSH VIỆT NAM

BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG CÔNG TY DKSH : Làm mái che chống dột văn phòng kho DKSH; lắp lưới chắn côn trùng cho kho dược DKSH; thay tole, chống thấm, chống dột nhà kho; sơn sửa nền nhà kho; sửa chữa hệ thống lạnh CHILLER, AHU, FCU... CHỐNG THẤM SÀN CHILLER AHU, LẮP LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG CHO KHO DƯỢC DKSH,...

Làm mái che văn phòng kho DKSH :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỐNG THẤM SÀN MÁY CHILLER, AHU,... CÔNG TY DKSH:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN PHÒNG KHO CÔNG TY DKSH:

SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG, GẮN QUẠT THÔNG GIÓ KHU MAPPLE TREE, VSIP2

VV,..

Tin tức khác

Copyright © 2016 ĐIỆN AN THỊNH. Web design : NiNa Co., Ltd
backtop
Zalo
Zalo