THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI BỤI CAFE CHO CÔNG TY SUPPER COFFEEMIX

THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI BỤI CAFE CHO CÔNG TY SUPPER COFFEEMIX

THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI BỤI CAFE CHO CÔNG TY SUPPER COFFEEMIX

THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI BỤI CAFE CHO CÔNG TY SUPPER COFFEEMIX

THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI BỤI CAFE CHO CÔNG TY SUPPER COFFEEMIX
THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI BỤI CAFE CHO CÔNG TY SUPPER COFFEEMIX

THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI BỤI CAFE CHO CÔNG TY SUPPER COFFEEMIX

Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống xử lý khói bụi cho hai máy rang cafê. Qua hệ thống lọc ẩm, các bụi từ máy rang thổi ra sẽ được giữ lai. Lượng khói cacbon (khói đen) thông qua hệ thống lọc cũng đã được loại bỏ cơ bản đến 70%, cho khói thải ra môi trường tương đối sạch.

MÁY RANG CAPHE TỰ ĐỘNG :

Quá trình rang cafê được thực hiện trong lò quay kín ở nhiện độ khoảng 250 ºC trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 phút. Các vỏ lụa của hạt cafê sẽ được loại bỏ hoàn toàn trở thành khói bụi. Thông qua hệ thống lọc này, lượng khói bụi sẽ được giữ lại gần như hoàn toàn :

BỘ PHẬN THU HỒI BỤI CAFE

Cũng nhờ có hệ thống lọc khói bụi này mà lưu lượng khói thải ra rất nhiều nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu về môi trường của Việt Nam nói chung và của KCN Việt Nam Singafore ( VSIPI) nói riêng:

 

Tin tức khác

Copyright © 2016 ĐIỆN AN THỊNH. Web design : NiNa Co., Ltd
backtop
Zalo
Zalo